Antony Sojka   Photography


Portrait - Alexander Wehrle


CEO of 1. FC Köln Alexander Wehrle photographed for DFL Magazine.